Na podkladě nálezu Ústavního soudu ze dne 10. července 2014, vyhlášeného ve Sbírce zákonů dne 4.8.2014 je možné uplatnit slevu na dani pracujícím důchodcům bez ohledu na skutečnost, zda k 1. lednu kalendářního roku 2014 starobní důchod pobírali či nikoliv. Finanční správa bude akceptovat uplatnění slevy v rámci mzdy už za měsíc srpen 2014. Pracující důchodci pak budou mít možnost nárokovat si slevu za celý kalendářní rok 2014. Nález Ústavního soudu se nevztahuje zpětně na rok 2013, kdy byla pracujícím důchodcům základní sleva na poplatníka zákonem o daních z příjmů odebrána. Pracující důchodce, který na rok 2014 podepsal svému zaměstnavateli prohlášení poplatníka a vyznačil, že chce uplatňovat slevu na poplatníka, nemusí svému zaměstnavateli vůli uplatňovat základní slevu dodatečně doplňovat. Zaměstnavatel k této žádosti nepřihlédl, ale může tak učinit počínaje měsícem srpnem roku 2014. V ostatních případech bude vůle poplatníka uplatnit slevu vyznačena v prohlášení. Na základní slevu mají nárok také pracující důchodci, kteří svému zaměstnavateli podepíší prohlášení až dnem, kdy byl vyhlášen Nález Ústavního soudu ve Sbírce zákonů.

 

publikováno: 22.9.2014

 

aktuálně dne 1.10.2014

Finanční správa ČR s Ministerstvem financí v současné době analyzují ústavněprávní rámec ve věci možnosti uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců za rok 2013.
 

Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013.

Finanční správa ČR s Ministerstvem financí v současné době analyzují ústavněprávní rámec ve věci možnosti uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců za rok 2013 v souvislosti s tímto nálezem. Zároveň se zvažují jednotlivé procesní možnosti směřující k jeho naplnění.

V nejbližších dnech bude na webových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn postup pro starobní důchodce a odpovědi na nejčastější dotazy těchto poplatníků týkající se možností způsobu uplatnění slevy na dani za rok 2013.

Zdroj: Finanční správa

 

NOVÉ  INFORMACE k uplatnění slevy na dani u pracujících důchodců za rok 2013

http://zpravy.aktualne.cz/finance/radost-pro-pracujici-duchodce-slevu-na-dani-ziskaji-zpetne/r~c206a14e4ea911e48445002590604f2e/?utm_source=volnyHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=link_2

 dne 8.10.2014