danovkaJsem vedena v evidenci Komory daňových poradců České republiky, pod ev. č.  4429 

 

Praxe v oboru účetnictví a daní od r. 1994.

 

Nabízím  

 

Poradenství a právní pomoc v oblasti daní

Zpracování daňových přiznání a hlášení

Zastupování v daňovém řízení

 

 

Pro nabídku služeb účetní kanceláře navštivte naše stránky www.kalie.cz

Pro poskytování daňového poradenství s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytování daňového poradenství

 

Smluvní vztah daný touto smlouvou zahrnuje:

 • poskytování daňového poradenství a právní pomoc v oblasti daní
 • zpracování daňových přiznání, hlášení a sdělení v rozsahu, v jakém je klient povinen je zpracovávat
 • zastupování v daňovém řízení v rozsahu plné moci (bude-li daňovému poradci klientem udělena)
 • ochranu klienta v případě vzniku škody způsobené daňovým poradcem při výkonu poradenství a zpracování daní
 • Necháte-li se zastoupit pro daňové řízení daňovým poradcem:

 

 • jedná za Vás se správcem daně a může Vaše záležitosti řešit operativně
 • může podávat Vaše daňová přiznání, hlášení a sdělení bez Vaší součinnosti (podepisování)
 • účastní se veškerých kontrolních šetření, která s Vámi správce daně zahájí
 • na "Rozhodnutí" správce daně může reagovat ve lhůtě, protože jsou mu doručována

Za co Vám daňový poradce neručí:

 • za opožděnou platbu daně
 • za zpracování daňových podání na základě mylných nebo smýšlených údajů
 • za sankce při pozdním zpracování daňových podání v důsledku opožděného dodání podkladů
 • za dodatečně doměřenou daň (ručí pouze za příslušenství daně, a to v případě, že doměření daně bude způsobeno chybou daňového poradce)

Daňový poradce s Vámi bude spolupracovat za podmínek:

 • korektního a čestného jednání
 • poskytování pravdivých údajů o činnosti firmy

Daňový poradce spolupráci odmítne, pokud:

 • klient bude nutit zpracovávat evidentně smýšlené informace a podklady
 • činnost klienta bude vykazovat znaky nelegální činnosti
 • bude nutit poradce podílet se na nekalých aktivitách

Našim klientům poskytujeme ZDARMA prezentaci  jejich firmy na webu www.danovyporadce-liskova.cz, a to formou umístění odkazu v sekci "Zajímavé odkazy"