Ing. Karin Lišková

daňový poradce

záznamy vysílání zobrazíte proklikem

Nový systém uplatňování daňového zvýhodnění na děti přidá jistě starosti ne jedné mzdové účetní. Je však pouze na zaměstnanci samotném, aby vždy včas dokládal potřebné dokumenty. Právě v souvislosti s diferencovaným daňovým zvýhodněním a nárokem na daňový bonus budou mzdové účetní častěji řešit otázku správnosti výpočtu měsíční zálohy na daň. Zákon jim usnadňuje situaci tím, že ukládá zaměstnanci, aby změny, které mají vliv na výpočet zálohy na daň, hlásil nejpozději poslední kalendářní den v měsíci, ve kterém nastaly. Jestliže je zaměstnavatel v dobré víře a zaměstnanec změny nenahlásí, může tato chyba vést v konečném důsledku k daňovému nedoplatku. Odpovědnost je v tomto případě na straně zaměstnance, který může mít nově povinnost podat si sám daňové přiznání.

Zaměstnavatel, kterému zaměstnanec včas nenahlásil změny rozhodné pro stanovení správné výše měsíční zálohy na daň a výplatu daňového bonusu, má možnost podat správci daně oznámení plátce o dluhu z viny poplatníka. Toto oznámení podá zaměstnavatel správci daně, pokud se nedohodne se zaměstnancem na dodatečném vyrovnání vzniklého nedoplatku. V tomto případě vzniká zaměstnanci ze zákona povinnost podat si sám daňové přiznání, ačkoliv by mu jinak povinnost podat toto přiznání nevznikla. Zaměstnavatel podává oznámení správci daně nejpozději do konce následujícího měsíce, po měsíci, ve kterém chybu zjistil. Neprovádí žádné opravy ani vyúčtování a zaměstnance vyrozumí o tom, že v této souvislostil správci daně „Oznámení“ podal.

V „Oznámení“ popíše vzniklou chybu a u dlužné částky na dani specifikuje z jakého titulu vznikl nedoplatek na dani -  jestli se jedná o slevu na dani, příp. nezdanitelnou část základu daně a také upřesní chybu na daňovém bonusu, která vznikla z nesprávně poskytnutého daňového zvýhodnění. Plátce k „Oznámení“ přiloží kopii dokladů, jako jsou Prohlášení poplatníka, výpočet daně a daňového zvýhodnění, pokud bylo prováděno roční zúčtování záloh;  mzdový list;  potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění  s vyznačením výsledku ročního zúčtování záloh, pokud bylo provedeno.

Pouze v případě, je-li „Oznámení“ zaměstnavatele podáno včas správci daně, se všemi potřebnými dokumenty a zaměstnavatel o této skutečnosti vyrozuměl zaměstnance, nese plnou odpovědnost zaměstnanec, kterému tímto ze zákona vzniká povinnost podat si sám daňové přiznání.

hledat

Navštivte nás

Návštěvníků

2616436
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
235
305
1225
3451
235
15024
2616436

Předpověď na dnes
552

3.35%
3.38%
2.49%
1.27%
0.29%
89.22%

Vaše IP:3.236.70.233

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.

 

Copyright © 2023 Daňový poradce Ing. Lišková, Kroměříž. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.