Ing. Karin Lišková

daňový poradce

záznamy vysílání zobrazíte proklikem

Ráda bych nyní věnovala čas vám, kteří se pro podnikání teprve rozhodujete, nebo jste se rozhodli podnikat a je před vámi úkol, jak vše zařídit, abyste mohli svůj podnikatelský plán realizovat. Fyzická osoba se může obecně stát podnikatelem po dosažení věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a nemá nedoplatky vůči finanční správě a orgánům spravujícím sociální a zdravotní pojištění. Prvním krokem je vyřízení oprávnění k provozování živnosti, pokud se ve vašem případě o živnost podle Zákona o živnostenském podnikání jedná. Zda splníte podmínky pro provozování vámi vybrané živnosti, si můžete ověřit na živnostenském úřadě. V českém právním řádu není zcela vyloučena ani možnost podnikání osoby mladší 18 let, avšak je k tomu zapotřebí ustanovení odpovědného zástupce, a to se souhlasem soudu. Odpovědného zástupce budete potřebovat i v případě, že nesplňujete jako osoba zletilá všechny podmínky k provozování vámi vybrané živnosti.

 

Jaká vazba existuje mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem, který je ustanoven v případě, když Vy jako hlavní podnikatel nesplňujete podmínky, které pro provozování vámi vybrané živnosti ukládá zákon? Předně je třeba mít s odpovědným zástupcem uzavřenou dohodu o spolupráci, která musí mít písemnou podobu a obsahovat údaje jednotlivých účastníků dohody. Forma není předepsána, ale z obsahu musí být zřejmé vymezení rozsahu spolupráce. V dohodě nemusí být ujednání o ceně. Ustanovení odpovědného zástupce není samoúčelné, ale jeho podstatou je dohled této osoby nad výkonem činnosti samotného podnikatele, proto nejvýhodnějším způsobem, jak zapojit odpovědného zástupce do této funkce, bude sjednání určité formy pracovněprávního vztahu, který potřebný rozsah kontroly podnikání pokrývá. Pokud je odpovědným zástupcem jiný podnikatel může být požadovaná úplata za výkon činnosti odpovědného zástupce také fakturována. Jedna osoba může vykonávat funkci odpovědného zástupce nanejvýš pro čtyři podnikatele a je oprávněna kdykoli okamžitě zrušit svůj status, pokud podnikatel nedbá jejich rad a doporučení.

 

Při vyřizování oprávnění k provozování živnosti je dnes již obvyklé, že oznámení o zahájení vašeho podnikání předá příslušný živnostenský úřad místně příslušné správě sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovně. Je však vaší povinností oznámit a doložit těmto institucím skutečnosti, které potvrzují výkon samostatné výdělečné činnosti, pokud je tato činnost vykonávána jako vedlejší. Jakékoliv změny týkající se zdravotního nebo sociálního pojištění jste povinni oznamovat do 8 dnů, od dne, kdy nastaly. Pro další pokračování našeho seriálu o zahájení podnikání vám prozatím sdělím, že registrační povinnost vůči správci daně, finančnímu úřadu, máte do 15 dnů od dne, kdy vám vznikla povinnost registrovat se k příslušné dani. Více informací o registračním řízení u správce daně přineseme v dalším pokračování našeho pořadu na vlnách rádia Kroměříž a najdete je také na webových stránkách.

hledat

Navštivte nás

Návštěvníků

2860897
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
213
449
4009
7950
19600
20995
2860897

Předpověď na dnes
552

3.08%
4.08%
2.36%
1.17%
0.29%
89.03%

Vaše IP:44.200.86.95

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.

 

Copyright © 2024 Daňový poradce Ing. Lišková, Kroměříž. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.