Ing. Karin Lišková

daňový poradce

záznamy vysílání zobrazíte proklikem

V roce 2016 čekají účetní jednotky zásadní změny vyvolané zapracováním směrnic Evropského parlamentu do zákona o účetnictví. Účetní jednotky budou nově členěny do skupin mikro, malé, střední a velké podle toho, jak naplní dvě ze tří předepsaných kritérií. Těmito kritérii jsou výše brutto aktiv, výše čistého obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců zjištěné k rozvahovému dni, a to pro:

Mikro účetní jednotka - aktiva celkem 9 000 000 Kč; čistý obrat 18 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.

Malá účetní jednotka - aktiva celkem 100 000 000 Kč; čistý obrat 200 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.

Střední účetní jednotka - aktiva celkem 500 000 000 Kč; čistý obrat 1 000 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Velká účetní jednotka - aktiva celkem 500 000 000 Kč; čistý obrat 1 000 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Domnívám se, že velký podíl na podnikatelském poli budou mít právě mikro a malé účetní jednotky, které budou moci aplikovat zjednodušený rozsah vedení účetnictví a v případě malých účetních jednotek, pokud tyto nepřekročí limity pro povinný audit, nebudou muset připravovat výroční zprávu a zveřejňovat část účetní závěrky týkající se výkazu zisků a ztrát. Výkaz zisků a ztrát nebudou muset zveřejňovat také mikro podniky.

Přestože Směrnice Evropského parlamentu dovoluje mikro účetním jednotkám vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a současně povoluje nevykazovat náklady a příjmy příštích období a výdaje a výnosy příštích období, naše česká novela zákona o účetnictví toto prozatím akceptovat nebude. Kromě mikro a malých jednotek, kterým nevznikne povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od roku  2016 pouze příspěvkové organizace, o kterých tak rozhodl jejich zřizovatel. Občanská sdružení a bytová družstva mohou sami učinit rozhodnutí, zda povedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu, pokud zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Velkou účetní jednotkou bude vždy subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka (organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny).

Subjektem veřejného zájmu bude v souladu s novelizovaným zákonem o účetnictví účetní jednotka, která je: 

  • a) uvedena v §      19a odst. 1 zákona o účetnictví, tj. účetní jednotka, která      je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů      přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu), použije pro      účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené      právem Evropské unie (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).
  • b) bankou podle zákona upravujícího činnost bank      nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího      činnost spořitelních a úvěrních družstev,
  • c) pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona      upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,
  • d) penzijní společností podle zákona upravujícího      důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo
  • e) zdravotní pojišťovnou podle zákona upravujícího      resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny.

hledat

Navštivte nás

Návštěvníků

2860975
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
291
449
4087
7950
19678
20995
2860975

Předpověď na dnes
672

3.08%
4.08%
2.36%
1.17%
0.29%
89.03%

Vaše IP:44.200.86.95

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.

 

Copyright © 2024 Daňový poradce Ing. Lišková, Kroměříž. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.